Taxateurs opgelet: neem in uw taxatierapport expliciet op voor wie het rapport bestemd is

Het Hof Amsterdam oordeelde op 26 april 2016 (ECLI:NLGHAMS:2016:1723) dat een taxateur bij de taxatie niet de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend taxateur in acht had genomen. Desondanks werd de vordering tot schadevergoeding afgewezen, omdat de vorderende SNS Bank in het kader van het taxatierapport als derde moest worden aangemerkt. Een taxateur … Lees meer

Moet de hypotheekadviseur waarschuwen voor het verlopen van de termijn van het financieringsvoorbehoud?

In een klachtprocedure voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD) met nummer 2016/133 van 30 maart 2016 stond deze vraag centraal. Over de reikwijdte van de zorgplicht van de financieel dienstverlener op dit punt was de Geschillencommissie tot voor kort terughoudend. In beginsel golden slechts de verplichtingen die uit een met een consument gesloten overeenkomst van … Lees meer

Arbeidsongeschikt, maar zelfstandigenaftrek? Dan voor minimaal 1.225 uren arbeidsgeschikt

Kortgeleden is er al gewezen op het feit dat een verzekerde die onder een arbeidsongeschikt­heids­verzekering een uitkering claimt, zijn of haar inkomensgegevens c.q. de financiële gegevens van zijn of haar bedrijf aan de verzekeraar dient te overhandigen, ongeacht of deze verzekerings­overeenkomsten als een schade- of sommenverzekering moeten worden gekwalificeerd. Onlangs bleek het belang van dit … Lees meer

Is passend advies goed advies?

Wat als je niet de allerbeste of allergoedkoopste verzekering adviseert? Ben je dan als assurantietussenpersoon aansprakelijk? Over deze vraag heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich op 6 februari 2016 uitgelaten. In de zaak die aan de rechtbank was voorgelegd, speelde zich kort gezegd het volgende af. In 2002 had Rabobank voor Woo Onroerend Goed Beheer bemiddeld … Lees meer

Van de Vos en de hond(en)

Op een warme lentedag wordt Makelaardij Vos gebeld door mevrouw Verkerk. Zij en haar man hebben na lang wikken en wegen besloten hun riante woonboerderij te verkopen, om daarna de stap naar een ruime seniorenflat te maken. Aan Vos wordt gevraagd of hij hen daarbij wil begeleiden. Een dag later al zit Vos op de … Lees meer

Vertrouwen als (laatste) redmiddel

Dat taxeren van vastgoed geen exacte wetenschap is, is alom bekend. Het blijft een (naar eer en geweten gegeven) inschatting op basis van zowel objectieve maar ook subjectieve factoren. Toch vormt de taxatie geregeld een onmisbare schakel in het aankoopproces van de meeste particuliere woningbezitters. Als een financiering is verstrekt en leningnemer netjes aan zijn … Lees meer

Tijdelijke richtlijn Kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline

In deze tijdelijke richtlijn zijn de uitgangspunten vastgelegd die Hof en raden van Discipline in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen. Onder omstandigheden kan aanleiding bestaan om van deze uitgangspunten af te wijken. Deze richtlijn wordt ter voorlichting gepubliceerd en daaraan kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Algemeen Volgens artikelen 48 lid 6 … Lees meer

Hoverboard en verzekeren

Hoverboards zijn nog maar kort beschikbaar in Nederland en toch al ongekend populair. Maar wat gebeurt er als er schade wordt veroorzaakt met een hoverboard? Een hoverboard is een soort skateboard met een ingebouwde accu en aan weerszijden wieltjes. Het board heeft geen stuur. Sturen gebeurt door het verplaatsen van gewicht en het met de … Lees meer

Verruiming vrije advocaatkeuze: een ‘herbevestiging’ en ‘een grote stap’

Na jaren van juridische strijd is de kogel door de kerk: ook bij UWV-procedures en in bestuursrechtelijke zaken heeft een rechtsbijstandverzekerde recht op vrije advocaatkeuze, aldus het Europese Hof van Justitie donderdag in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad. Enkele advocaten die meestreden voor dit recht spreken opgelucht van een ‘herbevestiging’: “Een UWV-procedure … Lees meer