Hoverboard en verzekeren

Hoverboards zijn nog maar kort beschikbaar in Nederland en toch al ongekend populair. Maar wat gebeurt er als er schade wordt veroorzaakt met een hoverboard?

Een hoverboard is een soort skateboard met een ingebouwde accu en aan weerszijden wieltjes. Het board heeft geen stuur. Sturen gebeurt door het verplaatsen van gewicht en het met de voeten manipuleren van de plank. Een hoverboard wordt ook wel airboard, balanceboard of mini-segway genoemd.

Een hoverboard valt onder de categorie motorrijtuigen, maar is geen goedgekeurd motorrijtuig. Het is daarom niet toegestaan om een hoverboard te gebruiken op de openbare weg. Ook niet op de stoep. Eigenaren mogen een hoverboard dus alleen binnenshuis of op privéterrein gebruiken

Verzekeringsdekking hoverboard

Voor motorrijtuigen geldt meestal een verzekeringsplicht. Dit geldt niet voor de hoverboard. Toch kan er schade veroorzaakt worden met de hoverboard.

In het algemeen kan gesteld worden dat schade die veroorzaakt wordt met of door een motorrijtuig niet verzekerd is op een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, de AVP. Deze verzekeringsvorm kent weliswaar een beperkte dekking voor motorisch voortbewogen gebruiksvoorwerpen, maar die dekking is afhankelijk van de maximum snelheid van het apparaat en bedraagt veelal 10 km/u of 16 km/u. Een hoverboard kan echter harder.