Arbeidsongeschikt, maar zelfstandigenaftrek? Dan voor minimaal 1.225 uren arbeidsgeschikt

Kortgeleden is er al gewezen op het feit dat een verzekerde die onder een arbeidsongeschikt­heids­verzekering een uitkering claimt, zijn of haar inkomensgegevens c.q. de financiële gegevens van zijn of haar bedrijf aan de verzekeraar dient te overhandigen, ongeacht of deze verzekerings­overeenkomsten als een schade- of sommenverzekering moeten worden gekwalificeerd.

Onlangs bleek het belang van dit uitgangspunt maar weer eens. Blijkens vonnis van de Rechtbank Gelderland van 1 juni 2016 (ECLI:NL:RBGEL:2016:3302) deed een autohandelaar een beroep op zijn aov-verzekeraar. Deze keerde aanvankelijk op basis van 100% arbeidsongeschiktheid uit. In het kader van het arbeidskundig traject werden de financiële cijfers van het bedrijf opgevraagd.

Een analyse daarvan leerde dat de winst- en verliesrekening 2012 in het geheel niet strookte met iemand die 100% arbeidsongeschikt stelde te zijn. De arbeidskundige wees er onder meer op dat analyse van de cijfers leerde dat de autohandelaar in 2012 de zelfstandigenaftrek had toegepast. Een ondernemer kan deze over 2012 slechts toepassen wanneer hij in dat jaar tenminste 1.225 uur besteedde aan werkzaamheden voor één of meer ondernemingen, waaruit hij als ondernemer winst genoot, aldus de Rechtbank in navolging van de arbeidsdeskundige. Anders gezegd verklaarde de autohandelaar hiermee dat hij minimaal 1.225 uren in 2012 had gewerkt.

Beëindiging van de verzekering, terugvordering van de uitkering, verval van het recht op premievrijstelling, interne en externe registratie waren volgens de Rechtbank het terechte gevolg.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:3302