Verzekeren is maatwerk

Beroepsaansprakelijkheid:

goed verzekerd, want u wilt door!

Notarissen en advocaten zijn verplicht een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Andere beroepen, zoals vrijgevestigde juristen, hebben die verplichting niet, maar hun opdrachtgevers zullen het wel belangrijk vinden! Ook voor de bescherming van uw vermogen is zo’n verzekering eigenlijk onmisbaar. Essentieel is dat het in- en uitlooprisico goed verzekerd is en dat alle werkzaamheden die u verricht ook verzekerd zijn. Niet elke beroepsbeoefenaar heeft immers dezelfde praktijk! Het gaat erom dat iedereen op uw kantoor verzekerd is voor alle werkzaamheden die zij verrichten.

Overal zekerheid: de werelddekking

Voor veel advocatenkantoren bestaat de mogelijkheid voor een Werelddekking in plaats van de huidige verplichte EER-dekking. (Dat is specifiek van belang voor advocatenkantoren die actief zijn op het gebied van overnames en fusies (M&A). Als één van de partijen vestigingen heeft in andere delen van de wereld, dan kan het erg belangrijk zijn als er ook elders dekking bestaat. De USA-dekking (en ook Canada) is op enkele punten namelijk beperkter dan de gebruikelijke EER- of EU-dekking.

Combi verzekering; beroepsaansprakelijkheid- en bedrijfsaansprakelijkheid

Een gecombineerde verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid dekt schade aan personen of zaken door een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming voor u als werkgever, als ondernemer, als ZZP-er, enz. Meeverzekerd is een bedrag voor zaken onder opzicht; zaken die u onder zich heeft, die niet van u zijn, maar wel risico’s op beschadiging hebben. Bij deze polis wordt een verklaring verstrekt voor de Orde van Advocaten, waarmee u aantoont dat uw dekking geregeld is volgens de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Ook voor andere beroepsgroepen

Deze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid is ook beschikbaar voor advocaten in loondienst bij bedrijven, voor mediators, juristen, vertalers en vertaalbureaus, zelfstandige kandidaat-notarissen, mentoren, overname- en fusiespecialisten, deurwaarders, scheidingsmakelaars, personen in de ADR-geschillenbeslechting en dergelijken.

Premiebesparing met een hoger eigen risico

In de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan ook voor een hoger eigen risico worden gekozen. Gebruikelijk is een bedrag van € 2.500,- of € 2.000,- voor advocaten. Voor notarissen is het meestal € 5.000,-. Afhankelijk van de omzet van uw kantoor en de kwalificaties van uw medewerkers, zijn ook hogere bedragen mogelijk.

Verzekeren is maatwerk

Zomaar wat voorbeelden waaruit blijkt dat het adviseren over een beroepsaansprakelijkheids verzekering ook vakwerk is, mijn werk! Vanzelfsprekend kunt u mij mailen of bellen (033-20 35 000) voor meer informatie.