Over Ron

Een ervaren verzekeringsadviseur

Ron Borgdorff is al ruim 25 jaar verzekeringsspecialist voor notarissen, advocaten, juristen, (para-)medici en het MKB.  Ron kent de specifieke risico’s van deze beroepsgroepen en weet deze tegen redelijke premies uit te sluiten.

Ron beschikt over diverse vakdiploma’s en houdt deze up-to-date met de nieuwste Permanente Educatie (PE).  Ook houdt hij zijn vakkennis scherp als lid van de examencommissie bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. In zijn vrije tijd is hij corrector bij verschillende exameninstituten en beoordelaar van bezwaarschriften.

De werkwijze van Ron kenmerkt zich door een persoonlijke samenwerking met cliënten en een slagvaardige werkwijze ingeval van schades. Ron houdt van korte lijnen. Bij calamiteiten kunt u Ron daarom ook ’s-avonds of in het weekend bereiken, want schadegevallen beperken zich helaas niet tot kantooruren.

Visie

Ron Borgdorff, een adviseur die naar u luistert

Met zijn langdurige ervaring in de assurantiebemiddeling voor notarissen en advocaten heeft Ron ervoor gekozen specifiek deze beroepsgroepen te bedienen. In de eerste plaats op het gebied van bedrijfsrisicoverzekeringen, maar ook over andere typische ondernemersverzekeringen kan Ron u uitgebreid adviseren. Ron luistert goed naar u om, op basis van uw wensen en zijn kennis en ervaring, u het beste advies te kunnen geven.

Alleen verzekeren wat echt nodig is

Ron adviseert zowel zelfstandig werkende notarissen en advocaten als middelgrote en grote kantoren. Hij brengt mogelijke risico’s in kaart en verzekert alleen dat wat werkelijk noodzakelijk is. Niet meer en niet minder. Ron bedient in de eerste plaats de markt van professionals; zelfstandige adviseurs, maar ook ondernemers en maatschappen. In het verlengde daarvan adviseert hij ook over particuliere verzekeringen voor ondernemers en zelfstandigen.

 

Werkgebieden

De Wet op het Financieel Toezicht

De overheid heeft met de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) en de instelling van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een nieuw stelsel van regels en vergunningen gemaakt om duidelijkheid in de financiële wereld te brengen.

In die wet is ook vastgelegd dat een verzekeringstussenpersoon moet beschikken over vergunningen om voor bepaalde deelgebieden te mogen adviseren en bemiddelen.

Werkgebied van Ron Borgdorff Financieel Advies

In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht en op basis van zijn kennis en ervaring, beschikt Ron Borgdorff over erkenningen voor de volgende gebieden:

Schade Particulier
Schade Zakelijk
Zorgverzekeringen
Inkomensverzekeringen
Vermogensverzekeringen

Onder vermogen wordt in dit verband verstaan levensverzekeringen inclusief lijfrentevoorzieningen in de privésfeer en uitvaartverzekeringen.

Andere verzekeringen

Voor die gebieden waarin Ron niet adviseert en bemiddelt, zoals hypothecair krediet, consumptief krediet, sparen, beleggingen zonder verzekeringsovereenkomsten en pensioenvoorzieningen in werkgever/werknemersrelaties werkt hij samen met zeer ervaren collega-intermediairs die juist daarin gespecialiseerd zijn.