Taxateurs opgelet: neem in uw taxatierapport expliciet op voor wie het rapport bestemd is

Het Hof Amsterdam oordeelde op 26 april 2016 (ECLI:NLGHAMS:2016:1723) dat een taxateur bij de taxatie niet de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend taxateur in acht had genomen. Desondanks werd de vordering tot schadevergoeding afgewezen, omdat de vorderende SNS Bank in het kader van het taxatierapport als derde moest worden aangemerkt.

Een taxateur waardeerde in opdracht van een opdrachtgever de onderhandse verkoopwaarde van een bedrijfspand op € 2.500.000,– en de executiewaarde daarvan op € 2.150.000,–. In zijn rapport had de taxateur expliciet bepaald dat het rapport uitsluitend bestemd was om te worden gebruikt door de opdrachtgever en dat de taxateur geen verantwoordelijkheid aanvaardde bij gebruik door derden zonder zijn toestemming.

De opdrachtgever heeft het taxatierapport aan SNS verstrekt ter verkrijging van een financiering. Op basis van het taxatierapport heeft SNS, die geen toestemming gevraagd had aan de taxateur om het taxatierapport te mogen gebruiken, een kredietfaciliteit verstrekt tot € 2.250.000,–. Nadat de opdrachtgever niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen, heeft SNS het pand onderhands moeten verkopen voor slechts € 1.170.000,–.

Hoewel het Hof van oordeel was dat de taxateur onzorgvuldig had getaxeerd, hoefde hij de door SNS geleden schade dus niet te vergoeden op grond van de in het taxatierapport opgenomen bestemmingsbepaling, omdat SNS ten tijde van het opmaken van het taxatierapport nog niet in beeld was en SNS ook niet als opdrachtgever, maar als derde viel aan te merken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:1723