Zorgkosten kunt u zelf nakijken

Veel cliënten vragen zich af wat nu de zorgkosten zijn die gedeclareerd worden bij hun zorgver­zekeraar.  Want van datgene dat je na het zelf voorgeschoten te hebben een vergoeding ontvangt, krijg je een specificatie. Maar van alle kosten die rechtstreeks worden gedeclareerd, daarvan ziet u niets en toch wordt het geboekt op uw zorgverzekering.

Dat wordt veroorzaakt door het “spinnenweb” dat zich bevindt tussen allerlei zorgverleners en zorgverzekeraars.  Veel zorgverleners declareren rechtstreeks bij de verzekeraars, dat levert direct vergoeding op, zonder risico op non-betaling, en het gaat allemaal elektronisch over het internet zonder dat er mensenhanden aan te pas komen. Natuurlijk wordt er nog steeds wel steeksproef­gewijs gecontroleerd of er niet gefraudeerd wordt, of, zoals dat dan wordt uitgedrukt, per ongeluk verkeerde bedragen zijn gedeclareerd.

De zorgverleners declareren op één vast adres (het midden van het spinnenweb) met vermelding van BSNnummer van de patiënt en zijn zorgverzekeraar met polisnummer.  Dat vaste adres krijgt dus van veel zorgverleners declaraties op hetzelfde adres.  Die verzamelt alles voor ONVZ, voor Avero, voor Zilveren Kruis enz.  Die verzameling gaat naar die verzekeraar die het betaalt.  Vervolgens wordt dat in de administratie van de verzekeraar weer verdeeld over de betreffende polissen.

Dan kunt vervolgens op de website van uw zorgverzekeraar een eigen account aanmaken met uw DIGID-code met als extra beveiliging een SMS-code, waarna u kunt kijken naar uw zorgverbruik. Ook kan de verzekeringnemer het zorgverbruik van uw kinderen tot 16 jaar zien.  Daarboven kan alleen de jongere zelf zijn zorggebruik zien.  U kunt uw kind wel vragen u toestemming te verlenen om het zorgverbruik in te zien. Dat laatste kan vanwege de privacy-gevoeligheid alleen op het internet van de verzekeraar.  Het gewone zorggebruik kan ook bij de meeste verzekeraars nog op papier worden verkregen. Maar door het toenemend gebruik van internet zal dat niet zo lang meer zo zijn.

Niet alle verbruikte zorg vindt u direct terug. Ziekenhuizen bijvoorbeeld lopen vaak wel een jaar achter met hun declaraties. Dat heeft allerlei oorzaken die besloten liggen in het overleg tussen verzekeraars en ziekenhuisdirecties.  Het kan dus daardoor ook zijn dat u een eigen risico van een vorig jaar nog niet heeft opgebruikt en doordat het ziekenhuis declareert over vorig jaar, u ineens wordt geconfronteerd met het verzoek om uw eigen risico te betalen.

Vrijwel alle verzekeraars kennen de mogelijkheid om het eigen risico in meer termijnen te betalen dus dat hoeft niet direct een probleem te zijn.