Wat is de premie van mijn AOV toch hoog!

Dezer dagen brandt het weer los:  de honger van adviseurs naar nieuwe cliënten voor de AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering.  U wordt belaagd met mailtjes en reclames en advertorials ​​die u moeten doen geloven dat uw AOV te duur is en dat u hoognodig naar een goedkoper exemplaar moet van….ja natuurlijk, de opsteller van de advertorial.

Natuurlijk, als er in het vooruitzicht gesteld wordt dat uw premie met wel 70% omlaag kan, dan is de interesse gewekt.  Logisch, iedereen wil zoveel geld liever aan leukere dingen besteden. Maar zoals zo vaak, goedkoop is duurkoop, zeker hier.

Goedkoop is duurkoop?

Hoezo dan?  Als ik de premie op die site bereken kom ik toch inderdaad veel goedkoper uit dan wat ik nu betaal?  Inderdaad, u komt goedkoper uit. Maar zelfs die aanbieder schrijft u dat u niet alleen naar de premie moet kijken.  Sterker nog, u moet juist naar de voorwaarden kijken!  Want het premievoordeel is snel vergeten als blijkt dat de schade niet wordt vergoed.  Of dat u van alles moet bewijzen voordat er een uitkering volgt.

Bewijzen?

Ja bewijzen, er zijn in verzekeringsland aanbieders die verlangen dat u bewijst dat u niet alleen arbeidsongeschikt bent, maar óók bewijs vragen van uw inkomensteruggang en nog erger, dat als u een vaste kostendekking (voor gas, water, licht, telefoon, huur kantoor, secretariaat) heeft, dat u daadwerkelijk bewijst dat u moet betalen voor die vaste kosten. En als dat minder is dan dat de verzekerde som bedraagt, dan krijgt u die uitkering gewoon niet. Of als deze bij wijze van voorschot heeft ontvangen, moet u het “gewoon” terugstorten!

Verder moet u daar bewijzen wat uw inkomen was in de drie jaar voorafgaand aan de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.  Dat gemiddelde is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Dus niet het verzekerd bedrag maar datgene waarvan de aanbieder vindt dat genoeg voor u is. Hoezo zekerheid?

Hoe ziek moet je zijn?

Deze aanbieder verstrekt pas een uitkering als u 35% arbeidsongeschikt bent. Hebt u zich wel eens gerealiseerd hoeveel uren u daarvoor al afwezig moet zijn voordat de aanbieder gaat betalen?  Dat zijn twee volle dagen van de week! Dat betekent dat de aanbieder ervan uitgaat dat u bij een beperkte arbeidsongeschiktheid van 35% uw inkomen wel kunt verdienen in 3 dagen per week.

U en ik weten dat dat niet kan. Want als je 35% arbeidsongeschikt bent, werk je niet die andere 3 dagen op topniveau.  Dus u verdient uw inkomen niet in die drie dagen.  Maar uw uitgaven gaan wel door.  U heeft dus geen adequate verzekering!

Natuurlijk, als u naar de autodealer gaat en u staat verlekkerd naar de Volvo XC70 te kijken, want u vindt dat u die met al uw harde werken wel verdiend heeft, en u ziet al die mooie voordelen van die XC70, dan weet u dat u geen Volvo C30 koopt.  Dat ziet u immers direct.  Maar wat bij AOV dus gebeurt is dat u een Volvo XC70 koopt waarbij na koop blijkt dat de motor en het uitrustingsniveau bij de C30 hoorde. En inderdaad voor de prijs van een C30.  Maar uw droom is kapot. De koop is al gesloten…..

Maar wat dan?

Deze uiteenzetting heeft denk ik wel duidelijk gemaakt dat u bij een AOV vooral naar de voorwaarden moet kijken.  Hoe gaat de verzekeraar met u om als u arbeidsongeschikt wordt?

►    De verzekeraar betaalt gewoon als u volgens de dokter arbeidsongeschikt bent.

►    De verzekeraar vraagt geen bewijs waar u uw geld aan uitgeeft.

►    De verzekeraar vraagt niet van u of u gezien uw arbeidsongeschiktheid alleen nog maar op kantoor conclusies of akten gaat schrijven en de contacten met de cliënten maar aan anderen overlaat.

►    De verzekeraar vraagt niet of uw inkomen wel gedaald is door de ziekte.

►    De verzekeraar biedt u, al voordat u arbeidsongeschikt bent, de gelegenheid om na te gaan waar u een oplossing voor uw probleem kunt vinden, zoals een dreigende scheiding of een claim, of een zieke partner.

En heeft u dan uw “Volvo XC70” ?  ja. Inderdaad.  Maar wel voor de prijs die die fantastische dekking nodig maakt.  Maar áls u dan arbeidsongeschikt wordt, dan hééft u niet voor niets betaald.  Uw polis betaalt gewoon, zonder gezeur!

Maar kan die premie dan niet omlaag?

Jawel, want net als dat de Volvo zonder trekhaak of reservewiel nog uitstekend functioneert, kunt u ook de AOV goedkoper maken.

U kiest bijvoorbeeld voor een langere wachttijd van 3 maanden in plaats van 1 maand.  Of u neemt niet voor het gehele bedrag een geïndexeerde polis. Of u kiest voor de CBS-index in plaats van de vaste 3, 4 of 5%.

Of, als uw vermogen in uw Beheer BV al sterk gegroeid is, voor een kortere uitkeringsduur.

U ziet het, het sluiten van een goede AOV is maatwerk! Mijn werk!  Belt u mij op 033-2035000 of mailt u mij op ron@ronborgdorff.nl ,  Dan zorgen we samen voor een polis met een adequate dekking, die u niet in de kou laat staan als u hem nodig heeft!