Verzekeraar hoeft niet op te draaien voor pensioengat voor AOW-leeftijd

Het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) heeft zeer kort geleden een uitspraak gedaan over een claim van een verzekerde die zijn verzekeraar Loyalis aansprakelijk achtte voor het gat dat was ontstaan tussen de einddatum van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringsuitkering en de ingangsdatum van de AOW.

Wat was het geval.  Verzekerde was arbeidsongeschikt op het moment dat het kabinet besloot de AOW-leeftijd te vertragen van 65 via 66 naar 67 jaar.  Verzekeraar had de mogelijkheid geboden voor een ieder die een polis tegen arbeidsongeschiktheidsrisico’s bij die verzekeraar had, de eindleeftijd daarvan te verlengen tot 67 jaar. Uitgezonderd van die mogelijkheid was de groep verzekerden die op dat moment reeds arbeidsongeschikt was. De verzekerde vond dat zij enerzijds die gelegenheid tot verlengen geboden moest worden omdat zij niet kon anticiperen op de verlenging van die AOW-leeftijd, en anderzijds omdat er sprake zou zijn van ongeoorloofde discriminatie tussen gezonde en niet-gezonde mensen.

Het KiFiD heeft korte metten gemaakt met die visie.  De verzekeraar stond het vrij om haar eigen grenzen te bepalen tussen welke groepen zij de mogelijkheid wilde bieden om de polis te verlengen.

Daarbij komt natuurlijk dat het vertragen van de AOW-leeftijd niet door Loyalis was geïnitieerd.  Het is net als met de verhoging van assurantiebelasting of de dekking van de basisverzekering, de overheid beslist over zulke zaken.

Overigens was het argument dat er sprake zou zijn van discriminatie ook niet juist want de verzekeraar mag alleen verzekeringen sluiten waarbij het voorval waartegen verzekerd wordt, onzeker is. Als iemand al arbeidsongeschikt is, is dat niet meer onzeker, en dus mag de verzekeraar dat risico niet verzekeren, ongeacht het gegeven dat er altijd mensen zullen zijn die vinden dat hen daarmee onrecht wordt aangedaan.

Belangrijke les is dus nu, om te zorgen voor een tijdige aanpassing van uw verzekeringen. Niet alleen uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook bijvoorbeeld uw lijfrenteverzekering. Die zou misschien we “naar voren” kunnen worden aangepast als het niet lukt om uw arbeidsongeschikt­heidsverzekering aan te passen.  Dat kan niet met elke polis.  Bel me daarom, samen kunnen we erachter komen wat in uw situatie het beste is.