Pleziervaartuigenverzekering, hoezo? Wat kan er dan gebeuren?

Pleziervaartuigen zijn populair roofgoed, maar een flink aantal bezitters verzekert hun boot niet. Dat is een probleem, want gestolen boten worden zelden teruggevonden. Dat blijkt uit de Schadebarometer.

In 2008 werd duidelijk dat 18% van de pleziervaartuigbezitters zijn boot niet heeft verzekerd. Daaraan is de laatste jaren weinig veranderd, blijkt uit cijfers van CED. Op dit moment varen er 500.000 boten rond, waarvan ongeveer een vijfde niet verzekerd is. Een probleem voor de booteigenaar, want de gemiddelde schade aan een boot loopt al snel in de duizenden euro’s. De gemiddelde kostenpost per type schade ziet er zo uit:

Oorzaak Gemiddelde schade in €
Vorst 9.360
Diefstal 8.560
Zinken 7.705
Gebrek 4.640
Aanvaring 4.310
Storm 4.220
Brand 4.020
Vandalisme 3.950
Obstakel onder water 3.550
Transport 2.810
Stalling 2.800
Verontreiniging 1.650
Totaal gemiddelde schade 4.824

 

Diefstal

Naast de schades is vooral diefstal van boten, maar ook buitenboordmotoren een groot probleem. Vooral omdat het terugvindpercentage zeer laag ligt. Van de 1.200 pleziervaartuigen die per jaar gestolen worden, wordt ongeveer 5% teruggevonden, van de 2.100 ontvreemde motoren zelfs maar 1%. Volgens Wouter Verkerk, directeur van het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit), is de oorzaak van diefstal vaak gebrekkige beveiliging: “Kijk in een jachthaven maar eens hoeveel boten er niet vastliggen met een ketting met goedgekeurd slot. Zo wordt het dieven wel heel makkelijk gemaakt. De beste tip die we kunnen geven is: zorg voor een goedgekeurd slot.”

Vorst

Vorst blijkt dus ook een fors aandeel te hebben in de schadecijfers.  Veel pleziervaartuigen moeten ook niet in de wintermaanden in het water blijven liggen want de materialen waar veel boten van gemaakt zijn, zijn niet bestand tegen de vorst.  Daarbij wordt vaak vergeten om leidingen af te tappen en kranen te sluiten.  De vorst heeft dan vrij spel.

Aannemelijk is dat als deze schade vaak voorkomt, dat een verzekeraar zal trachten de schade af te wijzen op grond van de verplichting om als goed huisvader met uw spullen om te gaan. De schade was immers eenvoudig te voorkomen? Dat geldt ook voor storm.  Als deze plotseling opsteekt kunt u denken, dat kon ik toch niet weten?  Maar het is een goede gewoonte om voordat u het water opgaat, eerst te kijken wat de weersverwachting is.  Want u wilt niet alleen schade voorkomen, maar ook bange uurtjes in stevige windvlagen of beginnende stormen ontlopen.  Dat kan alleen door als goed schipper de weersverwachtingen bij te houden.  Dat kan zelfs op uw smartphone. Die heeft u toch bij u gestoken?

Aanvaring

Aanvaring met een ander schip, of in de sluis, of tegen een obstakel onder water is ook zomaar gebeurd.  Dan is het goed te weten dat in een goede pleziervaartuigenverzekering ook rechtsbijstand is meeverzekerd. Want op de weg weten we allemaal wel hoe het hoort, maar voor veel bootjes hoef je geen vaarbewijs te hebben, dus wie wanneer aansprakelijk is, dat weten we vaak niet precies.

Goede rechtshulp is dan erg welkom!

Want als het dan toch gebeurt…… dan is het goed om verzekerd te zijn met een volledige pleziervaartuigenverzekering die dekking biedt voor de gebeurtenissen die u kunnen overkomen.