Geen aansprakelijkheid van een medebezitter/bedrijfsmatige medegebruiker van een dier op grond van artikel 6:179 bw/6:181 BW

“Zeer recent heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald dat bezitters van een dier niet een medebezitter kunnen aanspreken voor schade die door dat dier bij hen is veroorzaakt. De regel uit het Hangmatarrest (HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095) is niet van toepassing op artikel 6:179 BW. Dit geldt ook wanneer een dier wordt gebruikt in een gezamenlijk uitgeoefend bedrijf.”

Lees het artikel van Dirkzwager Advocaten en Notarissen, Mr. S. Rutten

http://dirkzwagerasv.nl/2016/02/01/geen-aansprakelijkheid-van-een-medebe…