De berekening van schadevrije jaren gaat veranderen. Wat verandert er?

Als een klant schade heeft waarvoor hij aansprakelijk is, valt hij terug in zijn schadevrije jaren. Hoeveel schadevrije jaren de klant terugvalt, verschilt echter per verzekeraar. Dit zorgt voor verwarring bij de klant.

Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom Bedrijfsregeling 11 ingevoerd. Uiterlijk 1 januari 2016 wordt de opbouw en terugval in schadevrije jaren bij alle verzekeraars op dezelfde manier vastgesteld. Het Verbond heeft een uniforme tabel opgesteld, waarin de invloed is weergegeven van schadeclaims op de schadevrije jaren. Hierdoor hebben klanten altijd zekerheid over hun schadevrije jaren.

Wat merkt de klant van de veranderde regelgeving?

Als de klant zijn verzekering bij zijn huidige verzekeraar. laat doorlopen, verandert er niks. De premie en eventuele no-claimkorting blijven hetzelfde. Deze staan los van de tabel schadevrije jaren. Uw huidige verzekeraar gebruikt een eigen no-claimladder om de premie vast te stellen.

De klant kan wat merken van de nieuwe regelgeving als hij overstapt naar een andere verzekeraar. De hoeveelheid schadevrije jaren, berekend volgens de nieuwe regelgeving, is dan bepalend voor de instappremie.