Cliënt doet “niets” na oriënterend gesprek

Uit onderzoek dat door een levensverzekeraar is uitgevoerd met gebruikmaking van de diensten van onderzoeksbureau GFK in Hilversum, blijkt dat bijna de helft van de klanten die een “gratis” oriënterend gesprek met zijn financieel adviseur heeft gevoerd, daarna stil blijft zitten.

Natuurlijk, er zijn ook oriënterende gesprekken waarin geconcludeerd wordt om niet over te gaan op een start van een eigen onderneming of een uitbreiding van de activiteiten.  Maar de meeste gesprekken die als oriënterend worden ingezet, gaan over herbeoordeling van het bestaande verzekeringspakket, gerelateerd aan de mogelijk veranderde omstandigheden.

Het gesprek wordt dan vaak gevolgd door een schriftelijke ronde waarin voorstellen worden gedaan tot wijziging van het verzekeringspakket. Soms tot uitbreiding, soms alleen verhogingen.

Toegegeven, verzekeringen is geen sexy onderwerp. Het is dus begrijpelijk dat de klant niet altijd zin heeft om zich in deze materie te verdiepen. Maar als er schade is, en er blijkt het een en ander niet goed te zijn geregeld, dan is Leiden in last.  Dan had de klant erop gewezen  moeten worden! Als je je oriënterend laat informeren over bijvoorbeeld aanpassing van de tuin en oprit van de woning, dan word je dagelijks herinnerd aan de vraag of die tuin nu niet eens moet worden aangepakt. Hoe anders is dat bij verzekeringen, die liggen in een map opgeborgen bij de administratie en zolang je er niet naar kijkt en geen schade hebt, doet het geen pijn! Maar als er schade is, is het te laat.

Het is dus toch belangrijk om als er een gesprek heeft plaatsgevonden of een advies is gegeven, om er eens goed naar te kijken wat er moet gebeuren.  Want de klant wil niet dat pas bij schade blijkt dat een deel van zijn verzekeringspakket niet op orde is. Want dan kun je het probleem niet meer oplossen en dan is het gemakkelijk om elkaar de “schuld” te geven;  zo van “had me meer achter mn broek gezeten” of andersom, “ ja, had er dan eens een keer even tijd voor gemaakt”.

Daarmee komen we er niet.  Maak af en toe tijd voor de verzekeringen. Het kan onnodige teleurstellingen voorkomen!