Brandschade als gevolg van hennepkwekerij moet toch worden vergoed

Uitspraak

De Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), heeft een belangwekkende uitspraak gedaan tegen acht verzekeraars die gezamenlijk via een Gevolmachtigd Agent, Friesland Assuradeuren, via een tussenpersoon, Friesland Bank, een dekking boden voor een woonhuisverzekering van een particuliere cliënt.

Wat was het geval?

De particuliere cliënt had via elektronische weg een verzekering aangevraagd voor zijn woonhuis via zijn tussenpersoon Friesland Bank (inmiddels opgegaan in de Rabobank). Daarbij moet een kandi­daat-verzekerde zijn aanvraagformulier elektronisch invullen en de verzekeraar moet de algemene voorwaarden (en de eventuele clausules) waaronder de polis gesloten kan worden bij de verze­keraar, beschikbaar stellen.  Meestal gebeurt dat door een link, maar het gebeurt ook wel dat de ontvangst van de aanvraag per mail wordt bevestigd met toezending van een PDF-file van die voorwaarden en clausules.

De Geschillencommissie heeft eerst vastgesteld dat de verzekeraars sinds het Nieuw Verzekerings­Recht (NVR) van 2006 niet meer beschermd worden voor schade als gevolg van risicowijzigingen die niet zijn doorgegeven door de cliënt. Dat betekent concreet dat verzekeraars in hun voorwaarden moeten hebben staan welke gevolgen de verzekeraar verbindt aan het niet of niet tijdig doorgeven van risicowijzigingen waarvan de cliënt kan begrijpen dat deze gevolgen hebben voor de polis­dekking.

De leidende verzekeraar (de eerste ondertekenaar) had dit wel geregeld maar, zo stelde de Geschillencommissie vast, de verzekeraars en de tussenpersoon konden niet aantonen dat de algemene voorwaarden van de polis bij de aanvraag ter beschikking stonden van de kandidaat-verzekerde.  Ook konden zij niet aantonen dat deze voorwaarden destijds als pdf-file gedownload konden worden.  Tenslotte bleek dat de verzekeraar ook geen getekend aanvraagformulier kon overleggen, waaruit bleek dat de verzekerde er voor tekende dat hij de algemene voorwaarden accepteerde. Daardoor konden zij niet aantonen dat de verzekerde had moeten begrijpen dat de risicowijziging die bij hem plaatsgreep, gevolgen voor de dekking had.

Van welke risicowijziging was er sprake dan?

De verzekerde had in een bijgebouw een hennepkwekerij gevestigd.  Dat had hij niet doorgegeven aan zijn verzekerde. Zoals zo vaak bij deze activiteiten, ontstond er een forse brand. Een schade van maar liefst € 300.000,-.

De uitspraak was hard voor de verzekeraars; zij worden gehouden aan de schadevergoedingsplicht omdat zij niet konden aantonen dat de verzekerde de algemene voorwaarden had gezien en geaccepteerd.

Wat kunnen wij hiermee?

Natuurlijk heeft u thuis geen hennepkwekerij.  En ook bent u geen autoreparatiebedrijf begonnen in uw garage. En uiteraard houdt u zich niet bezig met opslag van houtvoorraden en dergelijke.  Maar er zijn wijzigingen die niet zo herkenbaar zijn voor een verzekerde maar voor een verzekeraar wel risico’s met zich meebrengen.

Welke wijzigingen zijn belangrijk?

Het gaan uitoefenen van een bedrijf in de woning of de bijgebouwen is bijvoorbeeld zo’n wijziging.  Maar ook kamerverhuur, of zelfs de verhuur van de verzekerde woning via www.airbnb.nl is iets dat de verzekeraar wil weten. Vervanging van de dakbedekking van pannen of mastiek door een mooie rieten kap ligt ook voor de hand voor de meesten van ons, dat dit een groter risico met zich mee­brengt. Opslag van inboedelgoederen van derden, in grote hoeveelheden zal ook zo’n wijziging zijn.

Belangrijk:

De komende maand zal Le grand départ in Utrecht plaatsvinden. Er zijn natuurlijk veel particulieren die langs de route wonen.  De ergernis is natuurlijk dat je je huis niet uit kunt vanwege de veilig­heidsmaatregelen, maar je zit wel eerste rang.  Dus zijn er mensen die hun kamers of zelfs hun huis verhuren aan liefhebbers die ook eerste rang willen zitten.  Niet elke verzekeraar zal daar blij mee zijn.  Het is dus raadzaam om in zo’n geval even met uw verzekeringsadviseur te overleggen.

Ook in Nijmegen en omstreken gebeurt het veel komende maand.  In verband met de jaarlijkse Vierdaagse worden daar ook veel kamers en woningen ter beschikking gesteld. Als het aan een neef of nicht is dan is dat geen probleem, maar als u een hele wandelvereniging onderdak in een grote schuur geeft, dan kan dat anders liggen.  Overleg eens met uw verzekeringsadviseur. Dat kan geen kwaad.