Aansprakelijkheid stichting derdengelden verzekerd?

De stichting Derdengelden, of de kwaliteitsrekening bij het notariaat, neemt een aparte positie in.  En terecht.  Gelden die van of voor cliënten bedoeld zijn, mogen niet vermengd worden met de gelden van het kantoor.  Bij de notarissen is deze vermenging zelfs een “doodzonde”.  Er zijn verschillende tuchtrechtelijke zaken over gevoerd waarbij de notaris werd ontheven van zijn ambt wegens vermenging van de gelden van de kwaliteitsrekening en zijn eigen gelden.  Oppassen dus.

In het Advocatenblad werd de vraag opgeroepen of er wel dekking was voor de aansprakelijkheid van de Stichting derdengelden.  En dat kun je dat nog uitsplitsen naar beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Het is zeker een belangrijke vraag, maar of er veel schade uit kan voortvloeien is de vraag.

De stichting Derdengelden kent een schriftelijke regeling voor wie al dan niet namens die stichting bedragen mag overboeken en tot welke bedragen, en, meestal met medewerking van wie.

Als er schade zou ontstaan is er ofwel sprake van een administratieve fout ofwel van een juridische betaalfout ofwel opzet.  Opzet is natuurlijk nooit verzekerd. Als iemand de derdengeldrekening leeghaalt en met de poet naar Rio de Janeiro vertrekt dan is er iets goed mis geweest op het kantoor. Want er is kennelijk vertrouwen geschonken aan iemand die dat niet waard was, en de controle was blijkbaar behoorlijk lek.

Als er een administratieve betaalfout is gemaakt, doordat het geld aan de koper is overgemaakt in plaats van aan de verkoper, of aan de verkeerde bank, dan ontstaat de rechtsfiguur “onverschuldigde betaling”.  Deze regeling vindt u terug in het BW, 6:203.  Het geld is dan terug te vorderen.

Als er een juridische betaalfout is, is er vrijwel altijd een dekking op de beroepsaansprakelijkheids­dekking. Deze fout is immers het werk van de betreffende advocaat (of notaris).

Het kan wel belangrijk zijn dat de aansprakelijkheid is meeverzekerd. Want als een advocaat uw kantoor aanspreekt en denkt, het geld waar ik hen voor aansprakelijk stel, staat op de derdenrekening dus laat ik die ook maar aanspreken, dan zal namens het bestuur van die derdengeldrekening verweer moeten worden gevoerd.  Omdat dit niet (veel) anders zal zijn dan het verweer van de advocaat in de eigenlijke aansprakelijkheidszaak, is het voor verzekeraar niet zo’n probleem dit mee te nemen.

De bestuurdersaansprakelijkheid is niet altijd meeverzekerd.  Het is ook de vraag of dit noodzakelijk is. Want als de afspraken vastliggen en de controle is goed dan kan er niets gebeuren. En als de bestuurder heeft meegewerkt om buiten de afspraken om tot betalingen te kunnen overgaan, zal er meestal sprake zijn van opzet. Die is nooit gedekt. Maar net als hiervoor betoogd, het meeverzekerd zijn voor de kosten van verweer voor het geval u aangesproken wordt is zeker prettig.

Kijk uw polis erop na, of bel mij erover.