Financieel adviseur voor Notariaat & Advocatuur

Uitgelicht

Ron Borgdorff houdt met grote regelmaat een blog bij. Hier vindt u ook een opsomming van nieuwsartikelen.

Taxateurs opgelet: neem in uw taxatierapport expliciet op voor wie het rapport bestemd is

29 juni, 2016 - 09:51 -- Ron Borgdorff

Het Hof Amsterdam oordeelde op 26 april 2016 (ECLI:NLGHAMS:2016:1723) dat een taxateur bij de taxatie niet de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend taxateur in acht had genomen. Desondanks werd de vordering tot schadevergoeding afgewezen, omdat de vorderende SNS Bank in het kader van het taxatierapport als derde moest worden aangemerkt.

Arbeidsongeschikt, maar zelfstandigenaftrek? Dan voor minimaal 1.225 uren arbeidsgeschikt

24 juni, 2016 - 09:48 -- Ron Borgdorff

Kortgeleden is er al gewezen op het feit dat een verzekerde die onder een arbeidsongeschikt­heids­verzekering een uitkering claimt, zijn of haar inkomensgegevens c.q. de financiële gegevens van zijn of haar bedrijf aan de verzekeraar dient te overhandigen, ongeacht of deze verzekerings­overeenkomsten als een schade- of sommenverzekering moeten worden gekwalificeerd.

Manege of instructeur aansprakelijk voor schade als gevolg van val van een paard tijdens paardrijles?

22 juni, 2016 - 09:46 -- Ron Borgdorff

In 2011 heeft de Hoge Raad in het arrest Kremers/Van de Water Hoge Raad (1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1475) beslist dat de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een val van een paard, op grond van artikel 6:181 lid 1 BW kan worden verlegd van de eigenaar van het paard naar de bedrijfsmatig gebruiker van dat paard. In een procedure voor het Hof Den Bosch (arrest van 17 mei 2016, ECLI:NL:GHXHE:2016:1938) stelde de manege geen bedrijfsmatig gebruiker van het paard te zijn en voor zover art.

Is passend advies goed advies?

20 juni, 2016 - 09:43 -- Ron Borgdorff

Wat als je niet de allerbeste of allergoedkoopste verzekering adviseert? Ben je dan als assurantietussenpersoon aansprakelijk? Over deze vraag heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich op 6 februari 2016 uitgelaten. In de zaak die aan de rechtbank was voorgelegd, speelde zich kort gezegd het volgende af.

Van de Vos en de hond(en)

17 juni, 2016 - 09:42 -- Ron Borgdorff

Op een warme lentedag wordt Makelaardij Vos gebeld door mevrouw Verkerk. Zij en haar man hebben na lang wikken en wegen besloten hun riante woonboerderij te verkopen, om daarna de stap naar een ruime seniorenflat te maken. Aan Vos wordt gevraagd of hij hen daarbij wil

begeleiden. Een dag later al zit Vos op de koffie bij de heer en mevrouw Verkerk en brengt hij hun huidige woning en hun woonwensen in kaart.

Vertrouwen als (laatste) redmiddel

15 juni, 2016 - 09:39 -- Ron Borgdorff

Dat taxeren van vastgoed geen exacte wetenschap is, is alom bekend. Het blijft een (naar eer en geweten gegeven) inschatting op basis van zowel objectieve maar ook subjectieve factoren. Toch vormt de taxatie geregeld een onmisbare schakel in het aankoopproces van de meeste particuliere woningbezitters. Als een financiering is verstrekt en leningnemer netjes aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is er geen vuiltje aan de lucht. Totdat het misgaat en een woning, bijvoorbeeld in het kader van de executoriale verkoop, moet worden verkocht en een hertaxatie plaatsvindt.

Tijdelijke Richtlijn Kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline

13 juni, 2016 - 09:36 -- Ron Borgdorff

In deze tijdelijke richtlijn zijn de uitgangspunten vastgelegd die Hof en raden van Discipline in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen. Onder omstandigheden kan aanleiding bestaan om van deze uitgangspunten af te wijken. Deze richtlijn wordt ter voorlichting gepubliceerd en daaraan kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

Algemeen

Tuchtrechtelijke maatregel kost advocaat voortaan 1000 euro

13 juni, 2016 - 09:34 -- Ron Borgdorff

Een tuchtrechtelijke maatregel kost de advocaat voortaan 1000 euro, tenzij er omstandigheden zijn om de advocaat niet in de kosten van de procedure te veroordelen. Dat staat in de tijdelijke richtlijn kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline, die vandaag is gepubliceerd op de website van de Raden van Discipline. Ook mag de tuchtrechtelijk veroordeelde advocaat de reiskosten van klager betalen, met een maximum van 50 euro.

Hoverboard en verzekeren

9 mei, 2016 - 11:42 -- Ron Borgdorff

Hoverboards zijn nog maar kort beschikbaar in Nederland en toch al ongekend populair. Maar wat gebeurt er als er schade wordt veroorzaakt met een hoverboard?
 

Een hoverboard is een soort skateboard met een ingebouwde accu en aan weerszijden wieltjes. Het board heeft geen stuur. Sturen gebeurt door het verplaatsen van gewicht en het met de voeten manipuleren van de plank. Een hoverboard wordt ook wel airboard, balanceboard of mini-segway genoemd.

 

Verruiming vrije advocaatkeuze: een ‘herbevestiging’ en ‘een grote stap’

12 april, 2016 - 09:47 -- Ron Borgdorff

Na jaren van juridische strijd is de kogel door de kerk: ook bij UWV-procedures en in bestuursrechtelijke zaken heeft een rechtsbijstandverzekerde recht op vrije advocaatkeuze, aldus het Europese Hof van Justitie donderdag in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad. Enkele advocaten die meestreden voor dit recht spreken opgelucht van een ‘herbevestiging’: “Een UWV-procedure is bijna net zo belangrijk als een gerechtelijke procedure.”

Henriëtte Prast: ‘Financiële educatie werkt dus niet’

7 april, 2016 - 15:45 -- Ron Borgdorff

Professor Henriëtte Prast van de Universiteit van Tilburg was woensdagmiddag op de Erasmus Universiteit in Rotterdam om het 20-jarig jubileum van beroepsorganisatie FFP op te leuken. Ze liet vooral zien dat financiële educatie niet werkt en waarom financial planners zo belangrijk (kunnen) zijn. Het wetenschappelijk symposium liet de financial planners ook zien dat er nog veel mythes zijn die echt niet werken.

Mondelinge opdracht aan assurantietussenpersoon schriftelijk bevestigen? Moeten verzekeringnemers ontvangen polissen controleren?

24 maart, 2016 - 15:31 -- Ron Borgdorff

Assurantietussenpersonen doen er verstandig aan belangrijke opdrachten altijd schriftelijk te bevestigen. Verzekeringnemers moeten ontvangen polissen altijd op juistheid controleren. Dat bevestigde de Rechtbank Amsterdam in een recente uitspraak (Rechtbank Amsterdam, 4 november 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7153).

Deze Rechtbank moest zich buigen over de vraag of de assurantietussenpersoon bij de uitvoering van een haar mondeling gegeven opdracht de op haar rustende zorgplicht had geschonden door de verzekeraar als volgt te berichten:

Financieringsvoorbehoud bij verdeling woning bij scheiding. Geen overbodige luxe.

17 maart, 2016 - 11:12 -- Ron Borgdorff

Het vastleggen van afspraken bij een scheiding vereist de nodige zorgvuldigheid. Naast het bereiken van overeenstemming tussen (ex-) partners dient ook rekening gehouden te worden met eventuele risico’s die samenhangen met de gemaakte afspraken. Als (scheidings)professional kunt u hierbij een belangrijke rol vervullen. Het weglaten van ogenschijnlijk voor de hand liggende afspraken kan grote gevolgen hebben. De uitspraak van de rechtbank Den Haag1 op 30 december 2015 is daar een goed voorbeeld van.

15 jaar Arena-arrest: het ontstaansmoment van WEGAS (XL)

12 januari, 2016 - 10:22 -- Ron Borgdorff

12-01-2016 is het precies 15 jaar geleden dat de Hoge Raad zich uitsprak over de zaak HR 12 januari 2001, LJN AA9434, NJ 2001, 253, (Vonk/Van der Hoeven), beter bekend als het “Arenaarrest”.

Samen met letselschadeadvocate Mr. B.H.F.M. Schrover, lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA, die de zaak namens de betrokken werknemers behandelde, blikken we terug en kijken we vooruit.

 

BANKEN GEVEN GEEN ONAFHANKELIJK ADVIES

1 december, 2015 - 15:58 -- Ron Borgdorff

Hypotheekadviseurs van De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur pleiten voor een verplichte waarschuwingstekst voor consumenten die gebruik willen maken van de ‘adviesdiensten’ van een bank. "De consument is nu in de veronderstelling dat hij een onafhankelijk advies krijgt bij de bank. De realiteit is anders; in bijna alle gevallen krijgt de consument een hypotheek van diezelfde bank voorgeschoteld."

TERECHTE BKR-REGISTRATIE VERWIJDEREN KAN WEL

30 november, 2015 - 14:42 -- Ron Borgdorff

Registraties van mensen die na eerdere betalingsachterstanden hun financiële zaakjes weer op orde hebben, kunnen wel degelijk verwijderd worden uit het Centraal Krediet Informatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daardoor kunnen ze eerder een hypotheek of een lening afsluiten en hoeven ze niet te wachten totdat al hun gegevens na vijf jaar zijn verwijderd.
 

Aanrijding met de auto gehad? Handig aanrijdingsformulier!

26 november, 2015 - 09:57 -- Ron Borgdorff

Veelal wordt er direct na een aanrijding geconstateerd dat het blanco schadeformulier niet in de auto ligt.  Lastig, dus beide partijen wisselen de gegevens uit en gaan ieder naar hun huis.  Thuis moet het alsnog worden ingevuld. 

Ook als de schade voor de deur gebeurt, omdat er iemand tegen uw geparkeerde auto rijdt, wordt het formulier vaak in huis ingevuld.

keuze AOV voor schade- of sommenverzekering

25 november, 2015 - 13:51 -- Ron Borgdorff

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt in de meeste gevallen afgesloten om inkomstenterugval in geval van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Polisvoorwaarden bepalen of een AOV een schade- of sommenverzekering is. Een verschil van mening hierover ontstaat vaak pas in het geval van arbeidsongeschiktheid. Daarom is het van belang hier van te voren al duidelijkheid over te hebben.

De CAR-verzekering bouwwerken

24 november, 2015 - 15:44 -- Ron Borgdorff

In augustus vielen twee grote bouwkranen om bij renovatiewerkzaamheden aan de nieuwe Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn. De stofwolken zijn opgetrokken en inmiddels zijn de bergings- en sloopwerkzaamheden in volle gang. Een bouwproject is soms, net als de Construction All Risk (CAR)-verzekering, behoorlijk ingewikkeld.

De elobike heeft de wind in de rug

23 november, 2015 - 08:30 -- Ron Borgdorff

Een elobike is een fiets voorzien van een elektromotor en dit maakt de elobike een motorrijtuig. Een motorrijtuig moet WA worden verzekerd. Afhankelijk van de technische kenmerken van de elobike, zijn hierop echter uitzonderingen. In dit artikel fietsen we langs de belangrijkste verschillen.

Gebruik van dashcam voor vastleggen verkeersgebeurtenissen niet altijd positief

18 november, 2015 - 09:15 -- Ron Borgdorff

Steeds meer zie je dat mensen een dashcam in de auto hebben.  Deze camera die met een zuignap op de voorruit geplakt wordt, is vaak verkocht onder het verhaal dat u daarmee bewijs heeft hoe een schadegebeurtenis heeft kunnen ontstaan.  Ook asociaal weggedrag wordt er mee geregistreerd.

 

Beroepsaansprakelijkheid advocaat in dienstbetrekking of als DGA, HR 18 september 2015

11 november, 2015 - 13:39 -- Ron Borgdorff

Vele advocaten adviseren cliënten als advocaat in dienstbetrekking of als directeur-grootaandeelhouder van een BV. De werkzaamheden worden dan dikwijls door een ander uitgevoerd dan de contractuele wederpartij (de NV, de BV, maatschap of coöperatie). Geldt voor deze gevallen de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, die wij kennen uit de bestuurdersaansprakelijkheid? Lees verder Daarvan is immers onder meer sprake, indien de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt van zijn handelwijze kan worden gemaakt (vgl.

De algemene voorwaarden bij de verzekering en de elektronische weg

10 november, 2015 - 11:37 -- Ron Borgdorff

Voor de verzekeraar is het van groot belang dat de algemene voorwaarden op de door de wet voorgeschreven wijze aan de verzekeringnemer ter hand worden gesteld. 

De Geschillencommissie van het Kifid heeft recentelijk een interessante uitspraak gedaan in een zaak over een woonhuisverzekering en een inboedelverzekering. Beide verzekeringen waren langs elektronische weg tot stand gekomen. Risicodragers waren acht verzekeraars met één gemeenschappelijke gevolmachtigde. 

Zorgplicht assurantietussenpersoon, proactieve opstelling en algemene voorwaarden

9 november, 2015 - 11:36 -- Ron Borgdorff

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon heeft in het afgelopen decennium geleid tot een grote hoeveelheid jurisprudentie. Als een tussenpersoon voor de beoordeling van het risico niet over voldoende of juiste gegevens beschikt, kan van hem onder omstandigheden worden verlangd dat hij zich in het belang van de verzekeringnemer actief informerend opstelt, zo overwoog het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nog op 14 juli 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:5286). 

De ene zakenreis is de andere niet

13 oktober, 2015 - 17:20 -- Ron Borgdorff

Zakenreizigers die internationale conferenties bezoeken, lopen andere risico’s dan specialisten die fysieke arbeid verrichten in het buitenland. En als medewerkers alleen binnen Europa reizen, heeft een bedrijf geen uitgebreide Werelddekking nodig. Om in te spelen op die verschillen, heeft Europeesche Verzekeringen haar zakenreisverzekering aangepast. De nieuwe Business Travel Insurance (BTI) Collectief bestaat uit 4 heldere pakketten en een verzekering op maat.

 

Als ik met zo’n banaan van de skipiste moet worden gered, wie betaalt dat eigenlijk?

5 oktober, 2015 - 09:31 -- Ron Borgdorff

Drie misverstanden over de wintersportdekking.

 

Nu de zomer voorbij is, begint het bij veel wintersportliefhebbers te kriebelen… tijd om te boeken! Kijk  altijd hoe u verzekerd bent en neem de dekkingen nog eens door. Veel mensen denken namelijk ten onrechte dat ze goed verzekerd zijn voor hulp bij ongelukken op wintersport. Ik help de 3 misverstanden over wintersportdekkingen graag uit de wereld.

 

De wintersportdekking van de Europeesche heet Skiën en Snowboarden.

 

Wat is de premie van mijn AOV toch hoog!

30 september, 2015 - 13:30 -- Ron Borgdorff

Dezer dagen brandt het weer los:  de honger van adviseurs naar nieuwe cliënten voor de AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering.  U wordt belaagd met mailtjes en reclames en advertorials ​​die u moeten doen geloven dat uw AOV te duur is en dat u hoognodig naar een goedkoper exemplaar moet van….ja natuurlijk, de opsteller van de advertorial. 

Kifid, het financiële klachteninstituut

29 september, 2015 - 11:35 -- Ron Borgdorff

 

 

Kifid, het financiële klachteninstituut
Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut Kifid staat voor:

·  klantvriendelijkheid

·  professionaliteit

·  transparantie

·  uniformiteit

Drones, zoek dekking!

28 september, 2015 - 09:29 -- Ron Borgdorff

Dat onbemande vliegtuigen (drones) in opkomst zijn, is geen nieuws. Dat diezelfde drones een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit en efficiëntie bij onderhoudswerkzaamheden en rampen is wel nieuws. Een actueel voorbeeld is de drone die de Inspectie SZW in augustus inzette in Alphen aan den Rijn. Door deze drone kon de inspectie de plek waar de twee kranen omvielen beter in beeld brengen. Het gebruik van drones neemt steeds sneller toe. Maar wat zijn de risico’s en waar kan je dekking zoeken?

 

Particulier gebruik

Ik voel me schuldig, ben ik aansprakelijk?

25 september, 2015 - 09:13 -- Ron Borgdorff

Wie een ander ten onrechte schade berokkent, moet deze vergoeden, zo bepaalt art. 6:162 ​van ons Burgerlijk Wetboek (BW). Bij zo'n onrechtmatige daad moet sprake zijn van een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon. En de schade moet een gevolg zijn van de onrechtmatige gedraging van een persoon.​

 

Voor aansprakelijkheid moet aan vijf eisen worden voldaan:

a.       Onrechtmatig gedraging (of nalaten)

Delta Lloyd zet stemanalyse in tegen fraude bij claims

24 september, 2015 - 09:18 -- Ron Borgdorff

Delta Lloyd start als eerste Nederlandse verzekeraar een proef met stemanalyse op de afdeling schadebehandeling en Integriteitzaken. Speciale software meet de emotie in de stem van de klant. Aan de hand daarvan kan de medewerker een objectieve inschatting maken over het waarheidsgehalte van een uitspraak en zonodig vervolgvragen stellen.

Veranderingen Zorgwet 2016

17 september, 2015 - 10:50 -- Ron Borgdorff

Op Prinsjesdag zijn ook de belangrijkste wijzigingen voor de basisverzekering weer bekend gemaakt.  Natuurlijk moet het voorstel van het kabinet nog door de kamers maar de verwachting is wel dat de volgende aanpassingen in elk geval door zullen gaan:

 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2016?

Miljoenennota heeft gevolgen voor schade bij leaserijders

17 september, 2015 - 10:20 -- Ron Borgdorff

Uit de miljoenennota blijkt dat er grote gevolgen kunnen worden verwacht als gevolg van de andere beoordeling van de “zuinige” auto’s.  De Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, is van mening dat de lage bijtellingsregels voor auto’s die al dan niet geheel op elektriciteit rijden, niet meer terecht zijn.  Eén van de redenen is dat hij van mening is dat de auto’s niet vaak genoeg alleen gebruik maken van de schone elektrische  energie en daardoor dus meer CO2 uitstoot hebben dan vooraf was aangenomen.

Caravanverzekering? Toch niet nodig?

25 augustus, 2015 - 13:16 -- Ron Borgdorff

Volgens de BOVAG zijn er in Nederland naar schatting 500.000 caravans, 150.000 vouwwagens en ook nog eens 60.000 campers.  En de meeste van die vakantieverblijven staan het grootste deel van de tijd opgeslagen bij een stalling of in een garage. Dat maakt dat het aantal kilometers dat ermee gemaakt wordt, relatief klein is.  Natuurlijk, u rijdt ermee naar Spanje, een vakantie van 5000 km is dan wel gemaakt. Maar als u de rest van het jaar de caravan niet gebruikt, blijft het dus relatief weinig in verhouding tot de gewone autokilometers die men maakt.

Stormschade verzekerd?

28 juli, 2015 - 11:02 -- Ron Borgdorff

De storm van afgelopen zaterdag heeft naar schatting minstens € 13 mln aan schade veroorzaakt. Door de harde wind en omvallende bomen hebben vooral opstal, inboedel en voertuigen van particulieren en bedrijven het moeten ontgelden. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars.

Wet Incasso kosten wordt door Nationale Nederlanden geïmplementeerd

23 juli, 2015 - 08:30 -- Ron Borgdorff

Nationale Nederlanden heeft een besluit genomen over de incasso van premievorderingen voorzover deze niet onder de Pensioenwet vallen.

Nationale Nederlanden heeft geconstateerd dat het aantal verzekerden dat de premie voor hun verzekering te laat betaalt, sterk is gegroeid. En daar wil men dan dus wat aan doen.

Verzekeraar hoeft niet op te draaien voor pensioengat voor AOW-leeftijd

22 juli, 2015 - 12:58 -- Ron Borgdorff

Het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) heeft zeer kort geleden een uitspraak gedaan over een claim van een verzekerde die zijn verzekeraar Loyalis aansprakelijk achtte voor het gat dat was ontstaan tussen de einddatum van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringsuitkering en de ingangsdatum van de AOW.

Doorlopende reisverzekering: mobiele telefoon op vakantie, handig?

20 juli, 2015 - 08:25 -- Ron Borgdorff

In de vakantie is het handig om allerlei gegevens in de mobiele telefoon te bewaren. Die draag je immers altijd bij je en dan is het opzoeken van de juiste gegevens erg gemakkelijk.  Ook lijsten van telefoonnummers nemen we niet meer mee, want alles staat in je smartphone.  Tot het moment dat de telefoon een storing geeft, je kunt er niet meer in.  Pukcodes heb je niet bij je.  En om nou in het Italiaans uit te leggen aan de plaatselijke telefoonwinkel wat de telefoon nu nog wel of juist niet doet, is ook niet zo eenvoudig.  Maar dan wil je het thuisfront bellen.

Aansprakelijkheid stichting derdengelden verzekerd?

17 juli, 2015 - 10:00 -- Ron Borgdorff

De stichting Derdengelden, of de kwaliteitsrekening bij het notariaat, neemt een aparte positie in.  En terecht.  Gelden die van of voor cliënten bedoeld zijn, mogen niet vermengd worden met de gelden van het kantoor.  Bij de notarissen is deze vermenging zelfs een “doodzonde”.  Er zijn verschillende tuchtrechtelijke zaken over gevoerd waarbij de notaris werd ontheven van zijn ambt wegens vermenging van de gelden van de kwaliteitsrekening en zijn eigen gelden.  Oppassen dus.

Zorgkosten kunt u zelf nakijken

16 juli, 2015 - 09:30 -- Ron Borgdorff

Veel cliënten vragen zich af wat nu de zorgkosten zijn die gedeclareerd worden bij hun zorgver­zekeraar.  Want van datgene dat je na het zelf voorgeschoten te hebben een vergoeding ontvangt, krijg je een specificatie. Maar van alle kosten die rechtstreeks worden gedeclareerd, daarvan ziet u niets en toch wordt het geboekt op uw zorgverzekering.

Per 15 juli 2015 verlaagt DNB de rekenrente voor pensioenfondsen

14 juli, 2015 - 16:30 -- Ron Borgdorff

DNB  (De Nederlandse Bank) heeft als toezichthouder een voorschot genomen op de verlaging van de rekenrente (de zogenoemde Ultimate Forward Rate UFR) voor pensioenfondsen.  In Europees verband is er al langer overleg om hiertoe te besluiten maar DNB acht kennelijk de tijd rijp om ook hiermee weer voorop te lopen in pensioenland.

Per 1 juli 2015 trekker-rijbewijs verplicht

13 juli, 2015 - 16:45 -- Ron Borgdorff

Boerenkinderen rijden soms al wel voor hun 10e op de trekker van hun ouders. Op het erf en op de akkers mocht dat ook wel, maar op de openbare weg niet.  En niet alle akkers liggen aaneengesloten aan het erf van de boer.  De overheid heeft op een zeker moment geprobeerd de zaken te reguleren door invoering van een trekker-certificaat voor 16 en 17 jarigen.  Geen echt rijbewijs maar toch een “certificaat voor vakbekwaamheid”. Het trekker-certificaat kon worden behaald bij een landbouw­school en was meer bedoeld voor veiligheidseisen die vanuit de ARBO-wetgeving gegeven waren.

Cybercrime ”Het overkomt mij toch niet!”

9 juli, 2015 - 08:15 -- Ron Borgdorff

Cybercrime ”Het overkomt mij toch niet!”, is een veelvoorkomende uitspraak op de markt. Helaas is de realiteit dat het u wel kan overkomen! 98% van alle bedrijven zijn het slachtoffer van een datahacking of poging daar toe. De Norton Symatec Security Survey toont aan dat:

 

−             29% op frequente basis onderhevig zijn aan een cyber aanval;

−             24% van de bedrijven schade en dataverlies oplopen;

−             20% van de aangevallen bedrijven hierna een inkomsten- of reputatieverlies ondervindt.

 

Autopremies gaan stijgen

2 juli, 2015 - 14:50 -- Ron Borgdorff

De Nederlandse Bank (DNB) is onder andere belast met het toezicht op de verzekeraars.  De verzekeraars hebben in het nabije verleden veel nieuwe regels opgelegd gekregen.  Eén daarvan is dat de branche waarin schade wordt geleden, zichzelf moet redden met de eigen premies.  In het verleden mocht een verzekeraar bij wijze van spreken op de brandverzekering zwaar verlies lijden terwijl hij zijn totaal resultaat kon opkrikken met de uitstekende resultaten in andere branches zoals auto of levensverzekeringen.  Dat mag niet meer.

Stichting Schadegarant verkleint haar netwerk

1 juli, 2015 - 09:20 -- Ron Borgdorff

De stichting Schadegarant is een samenwerkingsverband van een aantal verzekeraars die tot doel heeft om de schadelast voor autoschades te verminderen en de kwaliteit van het schadeherstel op een hoog niveau te houden of te brengen.

In dat kader heeft Schadegarant voor 2016 besloten haar netwerk met 139 garages te verkleinen.  De stichting heeft de garages de mogelijkheid gegeven mee te dingen naar deelneming in de groep maar natuurlijk is niet iedereen door de selectie gekomen.

Wat waren de voordelen van het inschakelen van een bij Schadegarant aangesloten garage?

Doorlopende reisverzekering te duur? Of dubbele dekkingen?

30 juni, 2015 - 13:15 -- Ron Borgdorff

Premievergelijkers lijken interessant.  U wordt erop gewezen dat doorlopende reisverzekeringen veelal dubbele dekkingen kennen met dat wat u reeds op andere verzekeringen hebt geregeld. U bent daardoor te duur uit en moet hoognodig, na het vergelijken via hun site, naar een goedkopere polis.  Maar gelukkig bent u een verstandig mens, en weet u dat goedkoop duurkoop is.

Want wat is er van waar? Zijn er nou zoveel dubbele dekkingen?

Eigenlijk niet.  Laten we de gebruikelijke rubrieken eens langslopen:

Vakantie gepland naar Tunesië of Griekenland? Kunt u nog terug?

30 juni, 2015 - 12:50 -- Ron Borgdorff

Veel mensen die nu een vakantie gepland hebben staan in Tunesië of Griekenland denken nu, oh, had ik maar... Want de temperaturen zijn in die landen erg prettig als je van zonvakanties houdt, maar of je er nu naar toe moet gaan is zeer de vraag. Maar ja, niet alle annuleringsverzekeringen bieden u de mogelijkheid om te annuleren met teruggave van de hele geldsom.

Steeds meer mensen kiezen voor een hoog vrijwillig eigen risico bij zorg

29 juni, 2015 - 12:26 -- Ron Borgdorff

De zorgverzekering is een verzekering waar de meeste mensen alleen in de periode november tot januari over nadenken. In november wordt de nieuwe premie bekend, en dan denken we collectief, kan dat niet goedkoper?  Het vreemde is dat mensen dan alleen maar aan de premiehoogte denken.

Goedkoper bij zorgverzekeringen betekent namelijk eigenlijk altijd dat de zorg die u nodig heeft, ook goedkoper wordt uitgevoerd.  Maar wilt u dat?

Verzekeraars hebben 4 verschillende polissen:

Geldbiljetten mee naar Griekenland? En zakkenrollerij dan?

29 juni, 2015 - 12:24 -- Ron Borgdorff

De situatie in Griekenland is zodanig dat het niet meer zeker is dat je dagelijks geld kunt pinnen. Vervelend als je op vakantie bent. Want dan wil je niet met stapels geld rondlopen. Want de kans op diefstal is veel groter als je met los geld op zak loopt, dan dat je met pinpassen loopt.

En geld is niet altijd verzekerd op de reisverzekering. Soms niet omdat men ervoor gekozen heeft om het niet mee te verzekeren, meestal betalen we alles met pin, en die 200 euro die je in je portemonnee hebt, hoef je niet te verzekeren. Verlies daarvan is vervelend, maar overkomelijk.

Brandschade als gevolg van hennepkwekerij moet toch worden vergoed

25 juni, 2015 - 12:20 -- Ron Borgdorff

Uitspraak

De Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), heeft een belangwekkende uitspraak gedaan tegen acht verzekeraars die gezamenlijk via een Gevolmachtigd Agent, Friesland Assuradeuren, via een tussenpersoon, Friesland Bank, een dekking boden voor een woonhuisverzekering van een particuliere cliënt.

Wat was het geval?

Nieuwe website

25 juni, 2015 - 09:45 -- Ron Borgdorff

Met trots presenteer ik mijn nieuwe website.  Best wel fris, al zeg ik het zelf.  Op de website kunt u natuurlijk allerlei gegevens vinden over wat ik voor u kan betekenen en welke adviezen, diensten en producten u bij mij kunt verwachten.

Zakelijke Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid (AOV)
 • Auto/Motor
 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Collectieve ongevallen
 • Computerverzekering
 • Cyber(-risks)verzekering
 • Eigen vervoerverzekering
 • Elektronicaverzekering
 • Extra kostenverzekering
 • Geld/fraudeverzekering
 • Huurdersbelangverzekering
 • Inzittendenverzekering
 • Kantoorpand / Inventarisverzekering
 • Kredietverzekering
 • Opstalverzekering
 • Pensioen
 • Pensioen personeel
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Reconstructieverzekering
 • Transportgoederenverzekering
 • Vervoerdersaansprakelijkheid
 • Verzuimverzekering / Ziekengeldverzekering
 • WEGAS/WEGAM
 • WGA-bodem-verzekering
 • WGA-eigenrisicodrager
 • WGA-hiaat / WGA-gat / WGA-aanvulling
 • WIA-excedent
 • Winkelgeldverzekering
 • Zorgverzekering

Particuliere Verzekeringen

 • (Elektrische) Fietsverzekering
 • (Overlijdens)risicoverzekering
 • Aansprakelijkheids
 • All-risk Annulering
 • Automobilistenhulp
 • Autoverzekering
 • Begrafenisverzekering
 • Bromfietsverzekering / Snorfietsverzekering
 • Buitenshuisdekking
 • Campers en motorhomes
 • Caravans
 • Foto- en filmapparatuurverzekering
 • Hobby-goederenverzekering
 • Huisdierenverzekering
 • Huurdersbelangverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Kostbaarhedenverzekering
 • Laptopverzekering
 • Lijfrente
 • Motorverzekering
 • Noclaim-startersverzekering
 • Old/youngtimer
 • Ongevallen / Gezinsongevallen
 • Paardenverzekering
 • Pechhulpverzekering
 • Pleziervaartuigen
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Recreatie
 • Recreatiegoederen
 • Reisverzekering
 • Smartphoneverzekering
 • Tabletverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Vakantiecascoverzekering
 • Verlengde garantieverzekering
 • Vermogensopbouw via banksparen
 • Vermogensopbouw via verzekering
 • VVE-verzekering
 • Woonhuisverzekering / opstalverzekering
 • Zorgverzekering

Contact

Ron Borgdorff Financieel Advies voor notariaat en advocatuur.
Van Boetzelaerlaan 24-H,
3828NS Hoogland
Tel.: 033-20 35 000
Fax.: 033-20 35 001
Mob.: 06-5156 3418
www.ronborgdorff.nl
ron@ronborgdorff.nl
KvK 60675314
Privacy Verklaring